Author Topic: ไปปลูกป่าชายเลนกันเถอะ  (Read 14097 times)

Offline Phoenix

  • Administrator
  • เซียน
  • *****
  • Posts: 1551
Re: ไปปลูกป่าชายเลนกันเถอะ
« Reply #30 on: September 03, 2010, 10:57:57 AM »
ปิดท้ายกับกิจกรรมแจกของรางวัลบนรถ....
ใบ้ให้ว่าเป็น ของรางวัลเพื่อสนับสนุนการศึกษา(โดยเฉพาะฤดูสอบ)  ;D
ตามองดาว เท้าย่ำโคลน